【双调】湘妃游月宫 春闺情原文,翻译,赏析_拼音版_作者汤舜民 

【双调】湘妃游月宫 春闺情

作者:汤舜民 朝代:元代
【双调】湘妃游月宫 春闺情原文
海棠过雨绵狼藉,杨柳团烟青旖旎,梨化滴露珠零碎。春深也人未归,对东
风满目伤悲。近绿窗蜂喧蝶闹,临宝镜鸾愁凤泣,隔珠帘燕语莺啼。隔珠帘燕语
莺啼,莺呖呖如诉凄凉。燕喃喃似说别离。香魂趁飞絮悠扬,薄命逐游丝飘荡,
芳心随落日昏迷。三分病积渐里消磨了玉肌,一春愁积攒下压损了蛾眉。愁和病
最苦禁持,靠银床倦眼乜斜,湿金衣清泪淋漓。 夏闺情
  冰盘贮果水晶凉,石髓和茶玉液香,碧筒注饮葡萄酿。伤心也谁共赏,对良
宵无限凄凉。藕花风轻翻纱帐,杨柳月微笼绣窗,梧桐露响滴银床。梧桐露响滴
银床,脚步儿未离南轩,魂灵儿已到东墙。屏闲也翡翠蒙尘,簟冷也琉璃失色,
枕空也琥珀无光。谁承望生折了连枝树上凤凰,不提防活刺了并头花底鸳鸯。尽
今生难舍难忘。甜腻腻两字恩情,苦恹恹几样思量。 秋闺情
  绣帏冷落采绒球,珠箔空闲碧玉钩,罗衣宽褪泥金扣。恹恹不下楼,对西凤
总是离愁。孤鹜点白云天际,新雁过黄芦渡口,昏鸦啼红树墙头。昏鸦啼红树墙
头,透疏帘凉月纤纤,走空阶落叶飕飕。难支吾今夜寂寥,索准备经年憔悴。漫
咨嗟往日风流,落下个玉镜台不成配偶,谅这个紫香囊怎做遗留?细评跋着甚来
由,遥受的凤友鸾交,虚名儿燕侣莺俦。 冬闺情
  鬓从别后甚蓬松,心自愁添越懵懂,肠于断处偏疼痛。更难捱寒夜永,树梅
花欢笑谁同。黄串冷驼绒毡帐,绿酒干羊脂玉钟,青灯暗龟甲屏风。青灯暗龟甲
屏风,痴着心拜月瞻星,擎着泪织锦题红。共何人踏雪骑驴,知那答看花驻马,
落谁家攀桂乘龙。平安信阻蓝桥风波汹汹,团圆梦隔巫山云雨重重。问归期两下
朦胧,卦钱儿许待新春,灯花儿报道残冬。 春闺即事
  病乜斜恰似醉乜斜,身瘦怯那堪影瘦怯,人薄劣何况情薄劣。好姻缘成弃舍,
对鸾台展转伤嗟。鹤袖儿金松扣,凤头儿珠褪结,想人生最苦是离别。想人生是
最苦是离别,恶业缘难诉情词,闷根苗怎下锹撅。掩蓝桥白马波翻,烧袄庙金蛇
火烈,暗巫山苍狗云遮。长吁气短吁气心胸哽噎,新啼痕旧啼痕衫袖重叠。两般
儿更是愁绝,敲窗雨惊觉鸳鸯,落花风吹散胡蝶。
【双调】湘妃游月宫 春闺情拼音解读
hǎi táng guò yǔ mián láng jiè ,yáng liǔ tuán yān qīng yǐ nǐ ,lí huà dī lù zhū líng suì 。chūn shēn yě rén wèi guī ,duì dōng
fēng mǎn mù shāng bēi 。jìn lǜ chuāng fēng xuān dié nào ,lín bǎo jìng luán chóu fèng qì ,gé zhū lián yàn yǔ yīng tí 。gé zhū lián yàn yǔ
yīng tí ,yīng lì lì rú sù qī liáng 。yàn nán nán sì shuō bié lí 。xiāng hún chèn fēi xù yōu yáng ,báo mìng zhú yóu sī piāo dàng ,
fāng xīn suí luò rì hūn mí 。sān fèn bìng jī jiàn lǐ xiāo mó le yù jī ,yī chūn chóu jī zǎn xià yā sǔn le é méi 。chóu hé bìng
zuì kǔ jìn chí ,kào yín chuáng juàn yǎn niè xié ,shī jīn yī qīng lèi lín lí 。 xià guī qíng
  bīng pán zhù guǒ shuǐ jīng liáng ,shí suǐ hé chá yù yè xiāng ,bì tǒng zhù yǐn pú táo niàng 。shāng xīn yě shuí gòng shǎng ,duì liáng
xiāo wú xiàn qī liáng 。ǒu huā fēng qīng fān shā zhàng ,yáng liǔ yuè wēi lóng xiù chuāng ,wú tóng lù xiǎng dī yín chuáng 。wú tóng lù xiǎng dī
yín chuáng ,jiǎo bù ér wèi lí nán xuān ,hún líng ér yǐ dào dōng qiáng 。píng xián yě fěi cuì méng chén ,diàn lěng yě liú lí shī sè ,
zhěn kōng yě hǔ pò wú guāng 。shuí chéng wàng shēng shé le lián zhī shù shàng fèng huáng ,bú tí fáng huó cì le bìng tóu huā dǐ yuān yāng 。jìn
jīn shēng nán shě nán wàng 。tián nì nì liǎng zì ēn qíng ,kǔ yān yān jǐ yàng sī liàng 。 qiū guī qíng
  xiù wéi lěng luò cǎi róng qiú ,zhū bó kōng xián bì yù gōu ,luó yī kuān tuì ní jīn kòu 。yān yān bú xià lóu ,duì xī fèng
zǒng shì lí chóu 。gū wù diǎn bái yún tiān jì ,xīn yàn guò huáng lú dù kǒu ,hūn yā tí hóng shù qiáng tóu 。hūn yā tí hóng shù qiáng
tóu ,tòu shū lián liáng yuè xiān xiān ,zǒu kōng jiē luò yè sōu sōu 。nán zhī wú jīn yè jì liáo ,suǒ zhǔn bèi jīng nián qiáo cuì 。màn
zī jiē wǎng rì fēng liú ,luò xià gè yù jìng tái bú chéng pèi ǒu ,liàng zhè gè zǐ xiāng náng zěn zuò yí liú ?xì píng bá zhe shèn lái
yóu ,yáo shòu de fèng yǒu luán jiāo ,xū míng ér yàn lǚ yīng chóu 。 dōng guī qíng
  bìn cóng bié hòu shèn péng sōng ,xīn zì chóu tiān yuè měng dǒng ,cháng yú duàn chù piān téng tòng 。gèng nán ái hán yè yǒng ,shù méi
huā huān xiào shuí tóng 。huáng chuàn lěng tuó róng zhān zhàng ,lǜ jiǔ gàn yáng zhī yù zhōng ,qīng dēng àn guī jiǎ píng fēng 。qīng dēng àn guī jiǎ
píng fēng ,chī zhe xīn bài yuè zhān xīng ,qíng zhe lèi zhī jǐn tí hóng 。gòng hé rén tà xuě qí lǘ ,zhī nà dá kàn huā zhù mǎ ,
luò shuí jiā pān guì chéng lóng 。píng ān xìn zǔ lán qiáo fēng bō xiōng xiōng ,tuán yuán mèng gé wū shān yún yǔ zhòng zhòng 。wèn guī qī liǎng xià
méng lóng ,guà qián ér xǔ dài xīn chūn ,dēng huā ér bào dào cán dōng 。 chūn guī jí shì
  bìng niè xié qià sì zuì niè xié ,shēn shòu qiè nà kān yǐng shòu qiè ,rén báo liè hé kuàng qíng báo liè 。hǎo yīn yuán chéng qì shě ,
duì luán tái zhǎn zhuǎn shāng jiē 。hè xiù ér jīn sōng kòu ,fèng tóu ér zhū tuì jié ,xiǎng rén shēng zuì kǔ shì lí bié 。xiǎng rén shēng shì
zuì kǔ shì lí bié ,è yè yuán nán sù qíng cí ,mèn gēn miáo zěn xià qiāo juē 。yǎn lán qiáo bái mǎ bō fān ,shāo ǎo miào jīn shé
huǒ liè ,àn wū shān cāng gǒu yún zhē 。zhǎng yù qì duǎn yù qì xīn xiōng gěng yē ,xīn tí hén jiù tí hén shān xiù zhòng dié 。liǎng bān
ér gèng shì chóu jué ,qiāo chuāng yǔ jīng jiào yuān yāng ,luò huā fēng chuī sàn hú dié 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】湘妃游月宫 春闺情原文,【双调】湘妃游月宫 春闺情翻译,【双调】湘妃游月宫 春闺情赏析,【双调】湘妃游月宫 春闺情阅读答案,出自汤舜民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。马鞍山市八中古诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.mas8z.com/shi/60010.html

诗词类别

汤舜民的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语